Това е един проект, който направихме за нашите приятели от #Екологика.

Тук можете да разберете как се рециклират старите уреди, какво се случва след това, как да намерите социално отговорни рециклатори и как и вие можете да участвате в решението на проблема с отпадъците и рециклирането.

Повече за екологика, тук: https://ecologica.bg

За консултации и партньорство по видео проекти, свържете се с нас на:

creative@procasters.co