Практическа Екология

Съвместен проект с ecologica.bg и Даниел Костов, в който се обсъждат ежедневните и лесни начини, по които да прилагаме принципите на екологията и устойчивия начин на живот.
За да създадете подкаст за своята организация: